Psychologenpraktijk van Raak
Maatschap van Raak
Groesbeekseweg 227-A,  Nijmegen
Raadhuislaan 2-A,  Oss
Telefoon: 06-30208644

Menu

Welkom
Algemeen
Introductie
Visie
Basis GGZ
Heeft u hier last van?
Werkwijze
Inleiding
Intake
Behandeltrajecten
Behandelmethodieken
Relatietherapie
Privacy en geheimhoudingsplicht
De praktijk
Inschrijven
Telefonisch spreekuuur
Afspraken App
Praktijkgegevens
Routebeschrijvingen
Tarieven en vergoedingen
Contracten zorgverzekeraars
Klachten
nederlands instituut voor psychologen logo

Introductie

Iedereen heeft het wel eens moeilijk met zichzelf of in de omgang met anderen. Meestal lossen we problemen zelf op of praten we erover met anderen, zoals partner, familieleden of vrienden. Soms lukt dat niet of is dat onvoldoende. Een psycholoog kan u dan helpen. Hij probeert samen met u uw psychische probleem praktisch en concreet aan te pakken. Een aantal gesprekken zijn vaak voldoende om u weer op weg te helpen. Denk niet te lang "ik moet er alleen uitkomen", "het gaat vanzelf wel weer over", of "het moet eerst erger worden". Juist als u er vroeg bij bent kan een psycholoog goed helpen. Bent u 18 jaar of ouder dan kunt u zich aanmelden bij mijn praktijk.

Welkom

Frank van Raak
Drs. F.H.J.M. van Raak
GZ-psycholoog

Welkom op de website van Psychologenpraktijk Van Raak. Mijn naam is Frank van Raak, 57 jaar. In 1989 ben ik afgestudeerd als psycholoog aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Als psycholoog ben ik nu ruim 25 jaar werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg en heb in verschillende RIAGG's en GGZ instellingen in Nederland gewerkt. Sinds 2013 ben ik fulltime werkzaam als vrijgevestigd psycholoog. Ik heb een praktijk aan huis op de Groesbeekseweg te Nijmegen. Daarnaast heb ik een praktijk in het centrum van Oss. Ik hoop dat ik u van dienst kan zijn in het vinden van een goed antwoord op uw hulpvraag. Ik ben als psycholoog werkzaam binnen de Basis GGZ en heb een brede kennis en ervaring op het gebied van psychische problemen. Ik probeer in alle behandelingen de ander op een persoonlijke en praktische oplossingsgerichte manier te helpen.

Visie

We zijn vaak geneigd om de oorzaak van problemen, evenals de oplossing ervan, buiten onszelf te zoeken in plaats van in onszelf. In jezelf ligt de enige mogelijke sleutel tot werkelijke veranderingen. Als je de dingen om je heen niet kunt veranderen, dan kun je nog altijd jouw verhouding tot deze dingen veranderen. Alle wegen leiden naar jezelf. Ik heb vertrouwen in de kracht van mensen om hun eigen leven vorm te kunnen geven en werk vanuit een groot respect voor autonomie. Ik werk doelgericht, praktisch en sta voor een actieve samenwerking tussen cliënt en therapeut. In de therapie help ik u, om met behulp van uw eigen kracht uw oplossing terug te vinden voor de problemen waar u mee worstelt.

Your greatest power is the power to change (J.F. Kennedy).

Basis GGZ

In 2014 is de geestelijke gezondheidszorg veranderd. De Geestelijke Gezondheid Zorg in Nederland is opgebouwd in verschillende segmenten. De twee belangrijkste peilers hierbinnen vormen de Basis GGZ en Specialistische GGZ. In eerste instantie is uw huisarts vaak het eerste aanspreekpunt. Samen met de praktijk ondersteuner probeert uw huisarts u te helpen. Wanneer de problematiek echter het noodzakelijk maakt dat u meer specialistisch hulp nodig heeft wordt u doorverwezen naar de Basis GGZ of Specialistische GGZ. Binnen de Basis GGZ ligt het accent op kort durende behandelingen en moet de problematiek niet al te complex zijn. Binnen de Specialistische GGZ ligt de nadruk op complexe behandelingen waarbij geen tijdsduur van toepassing is. Psychologenpraktijk van Raak is werkzaam binnen de Basis GGZ.

Heeft u hier last van?

Een psycholoog kan helpen als u last heeft van:
 • Spanningen, verlegenheid of angsten in sociale contacten
 • Psychische klachten als gevolg van ziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten, reuma, etc.
 • Angsten, depressie, somberheid
 • Overspannenheid, 'burnout'
 • Werk- en studieproblemen, werkloosheid
 • Verwerkingsproblemen door ziekte of verlies van een naaste
 • Relatieproblemen
 • Lichamelijke klachten waar geen verklaring voor gevonden is (hoofdpijn, maagpijn)
 • Dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen
 • Problemen met vriendschappen
 • Seksuele problemen
 • Opvoedingsproblemen
 • Problemen met pensionering
 • Eenzaamheid
 • Problemen bij het ouder worden

Inleiding

De psycholoog binnen de Basis GGZ werkt generalistisch en eclectisch. Dat betekent dat er gebruik wordt gemaakt van technieken en gangbare therapeutische richtingen binnen de psychologie die de meeste kans op succes hebben. De psycholoog werkt klachtgericht. Dat wil zeggen dat uw klacht centraal blijft staan. Steeds wordt concreet gewerkt aan het doel, namelijk dat u zonder hulpverlening verder kan en dat uw klachten niet erger worden.

Intake

Het eerste gesprek is een intakegesprek waarbij veel informatie verzameld wordt. In dit gesprek probeer ik samen met u helder te krijgen wat uw probleem is. Soms is het nodig aanvullend psychologisch onderzoek te verrichten om beter zicht te krijgen op uw probleem en behandelmogelijkheden. Het gesprek duurt ongeveer drie kwartier. In dit gesprek komen een aantal belangrijke onderwerpen aan de orde, zoals:
 • Klachten: welke klachten zijn er allemaal, wat is het beloop van de klachten, hoeveel last heeft u ervan?
 • Levensloop: wat is uw gezinsachtergrond, huidige relatievormen, werken en wonen?
 • Stressfactoren: heeft u last van stress op het werk of in de privésituatie?
 • Hulpvraag: waarvoor zoekt u hulp?
 • Behandeldoel: wat wilt u met de behandeling bereiken?
Op basis van het eerste gesprek wordt een intakerapport opgesteld. In het tweede gesprek bespreken we dit intakerapport. Ik zal stilstaan bij de hulpvraag, behandeldoelen en het behandelplan. Indien u akkoord bent met de voorgestelde behandeling kunnen we overgaan tot de uitvoering van het behandelplan.

Behandeltrajecten

De Basis GGZ bestaat uit 3 verschillende behandeltrajecten. Deze nieuwe behandeltrajecten zijn opgelegd door de zorgverzekeraars en het ministerie van VWS en geldend voor alle psychologen werkzaam binnen de basis GGZ. De inhoud van het behandeltraject is afhankelijk van de ernst en complexiteit van de problematiek. De psycholoog bepaald welk type behandeltraject voor u van toepassing is. Hoe lichter uw klachten zijn, hoe korter het behandeltraject. De psycholoog brengt u na het intake gesprek op de hoogte van uw behandeltraject.

BehandeltrajectAantal gesprekken
Psychologische hulp kort3 tot 5
Psychologische hulp middel6 tot 8
Psychologische hulp intensief9 tot 12
Beoordeling klacht zonder behandeling1 tot 2
Prijzen behandeling zijn vastgesteld door uw zorgverzekeraar en afgestemd conform regeling Basis GGZ van de Nederlands Zorgautoriteit

Na het intake gesprek wordt afgesproken welk behandeltraject voor u van toepassing is en hoe de behandeling er inhoudelijk uit gaat zien. Gedurende de behandeling blijven we evalueren of uw gewenste doelen worden bereikt. Zo nodig wordt de behandelstrategie bijgesteld.

Behandelmethodieken

De psycholoog werkt kortdurend en oplossingsgericht en maakt gebruik van diverse psychotherapeutische deeltechnieken. Soms maakt hij gebruik van inzichtgevende, adviserende of ondersteunende gesprekken. Afhankelijk van de problematiek kan hij ook gebruik maken van cognitieve gedragstherapie. Voor de behandeling van PTSS en traumagerichte klachten wordt er gebruik gemaakt van EMDR. EMDR is een behandelvorm bij trauma gerelateerde klachten en angstklachten. EMDR kan u helpen om de impact van een trauma te verwerken. EMDR kan ook ingezet worden bij andere problemen en klachten zoals bv angststoornissen of wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld.

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van twee vormen van psychotherapie; cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoels leven en het doen. In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal, hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt.

Oplossingsgerichte therapie
Oplossingsgerichte Therapie richt zich niet zozeer op de oorzaak van een probleem, maar vooral op de oplossing. Met de cliënt wordt het doel van de behandeling gekozen. Wat kun je inzetten om het doel te bereiken, wat gaat er wanneer goed. Door vervolgens het gezonde gedrag te versterken raakt het probleem op de achtergrond en het doel dichterbij.
EMDR
In de behandeling van onverwerkte ingrijpende of traumatische gebeurtenissen wordt gebruik gemaakt van EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Wanneer herinneringen aan gebeurtenissen zich blijven opdringen (beelden, nachtmerries) en er regelmatig schrikreacties of vermijdingsreacties voorkomen, kan EMDR helpen in de verwerking van de gebeurtenis. Vaak verliest de herinnering haar negatieve lading en kracht. De herinnering krijgt een andere betekenis in je belevingswereld. Hiermee vermindert of verdwijnt de negatieve invloed in het ‘hier-en-nu’.
Mindfulness
Mindfulness betekent letterlijk ‘opmerkzaamheid’. Bij mindfulness gaat het om het aanwezig zijn in het hier en nu. Opmerken wat u voelt, ruikt, hoort, ziet en proeft. Mindfulness is het tegenovergestelde van steeds maar doorgaan op de automatische piloot. In plaats daarvan vertraagt u uw levensritme even. U komt dichterbij uw gevoel, zonder erover te oordelen of er direct gevolg aan te hoeven geven. U aanvaardt de situatie zoals hij is en creëert zo ruimte om problemen van een andere kant te bekijken. Door dit proces te trainen, leeft u intenser en kunt u tegelijkertijd makkelijker ontspannen. Je leer je te concentreren op wat er nu gebeurt, gevoelens toe te laten en jezelf te accepteren zoals je bent.

Relatietherapie

Relatietherapie wordt niet meer door de zorgverzekeraars vergoed en is uit het pakket gehaald van de psycholoog werkzaam in de Basis GGZ.
Ik geef nu samen met mijn partner Anita van Raak, haptotherapeute, sexuologe en relatietherapeute, relatietherapie. Vanuit de aanvullende verzekering en afhankelijk van uw zorgverzekeraar kunnen behandelkosten voor de relatietherapie worden vergoed.
Voor informatie: Anita van Raak www.haptotherapienijmegen.nl

Privacy en geheimhoudingsplicht.

Alles wat tijdens de sessies besproken wordt tussen cliënt en psycholoog is vertrouwelijk. Informatie wordt alleen aan derden verstrekt, indien u hiervoor toestemming geeft. Ik werk volgens de richtlijnen van de WGBO ( wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst ) en uw gegevens zijn volledig beschermd. De praktijk werkt samen met huisartsen in Nijmegen. Rapportage aan de huisarts gebeurt alleen als u hier geen bezwaar tegen maakt.

Dossier

Van iedere ingeschreven cliënt wordt een digitaal dossier bijgehouden. In uw dossier worden uw gegevens genoteerd. Wanneer u niet meer bij mij komt, sluit ik na het laatste consult het dossier af. Na afsluiting van het dossier ben ik wettelijk verplicht dit vijftien jaar te bewaren, daarna wordt het dossier definitief vernietigd.

Contact

U kunt zich, zowel met als zonder verwijzing van uw huisarts, telefonisch aanmelden op werkdagen tussen 09:00 - 17:00 uur voor het maken van een afspraak. Indien ik u niet direct te woord kan staan, laat dan een bericht achter op het antwoordapparaat. Ik neem zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak.
Tel 06-30208644

U kunt zich ook online aanmelden door onderstaand aanmeldformulier in te vullen.

Aanmeldformulier

korte beschrijving van uw hulpvraag

Inschrijven

U kunt zich, zowel met als zonder verwijzing van uw huisarts, telefonisch aanmelden op werkdagen tussen 12:30 - 13:30 uur voor het maken van een afspraak. Indien u niet direct te woord kunt worden gestaan, laat dan een bericht achter op het antwoordapparaat. Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak.
Tel 06-30208644

Wachttijd

De praktijk zit op dit moment vol en hanteert een tijdelijke patiëntenstop.

U kunt zich ook online aanmelden door hieronder in het Patiëintenportaal, op de link inschrijven te klikken.
Nadat u alle gegevens hebt ingevoerd en op de knop "inschrijven" onderaan het formulier hebt geklikt, krijgt u een bevestigingsmail. In deze mail is een link opgenomen, welke u dient aan te klikken ter bevestiging. De praktijk neemt daarna contact met u op voor het maken van een afspraak.

Telefonisch spreekuur

Voor informatie, overleg of vragen is de praktijk op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 12:30 en 13:30 op nummer 06-30208644

Annuleren

Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden geannuleerd of waarbij de cliënt niet verschijnt, beschouw ik als een no show. Deze no show's worden door mij in rekening gebracht, zie consultprijs en worden door de zorgverzekeraar niet vergoed. Een in het weekend op het antwoordapparaat ingesproken annulering telt - mits dit méér dan 24 uur van te voren is ingesproken - als een tijdige annulering.

Psychologenpraktijk Van Raak gebruikt de AfsprakenApp

Wat betekent dat voor u als patiënt?

 • Bij uw inschrijving als patiënt vragen wij uw e-mail adres en 06-nummer. U ontvangt dan een SMS-je met een link naar onze eigen app. Als u een iPhone of een Android telefoon heeft, kunt u de AfsprakenApp downloaden. Voor andere smartphones is er een mobiele site versie. Deze mobiele site is ook via de pc te gebruiken: www.afsprakenapp.nl/site.
 • Met de app kunt u uw afspraken bekijken.
 • Ook ontvangt u herinneringen voor uw afspraken, ook als u de app niet gebruikt. In dat geval ontvangt u een reminder via SMS of e-mail.
 • U hoeft dus nooit meer een afspraak te vergeten. In de app kunt u heel gemakkelijk opzoeken wanneer de afspraak ook alweer was.
 • Het afmelden voor berichten kunt u zelf doen. Ga naar vanraak.afsprakenapp.nl en druk op Afmelden afspraakreminders.
 • Wilt u iets vragen of een ervaring delen over de AfsprakenApp? Stuur een e-mail naar feedback@afsprakenapp.nl.
  • Veel succes met de AfsprakenApp!

   Psychologenpraktijk Van Raak
   Telefoon:+31 (0)6-30208644
   E-mail:info@psycholooginoss.nl
   Website:www.psycholooginoss.nl
   App:http://vanraak.afsprakenapp.nl

Praktijkgegevens

Lokatie Nijmegen: naast café Groenewoud
Foto van de praktijk Foto van de praktijk Lokatie Oss: in het park bij het Jan Cunen museum
Foto van de praktijk Foto van de praktijk
Parkeergelegenheid bij beide locaties.

Praktijkgegevens lokatie Nijmegen
Groesbeekseweg 227-A
6523 NW    Nijmegen
(Naast café Groenewoud)
Telefoon 06-30208644
Web www.psycholoogtenijmegen.nl
Email: info@psycholoogtenijmegen.nl

Praktijkgegevens lokatie Oss
Raadhuislaan 2-A
5341 GM    Oss
Telefoon 06-30208644
Web www.psycholooginoss.nl
Email: info@psycholooginoss.nl

Samenwerkingspartners
PsyDirect. De praktijk is verbonden met de zorggroep Basispsychologen GGZ regio Noord-Oost Brabant en Bommelerwaard
De praktijk neemt deel aan de intervisiegroep Basis GGZ psychologen Nijmegen.
Psychologenpraktijk van Raak vormt samen met de praktijk voor haptotherapie oss een maatschap. Voor informatie: Anita van Raak www.haptotherapie-oss.nl

Waarneming
Mocht ik door ziekte of vakantie onverhoopt niet in staat zijn uw behandeling voort te zetten heb ik heldere afspraken met collega Andre Middendorp, eveneens GZ psycholoog. Andre heeft een Psychologenpraktijk (klik hier) in Cuijk, de vervanging kan zo nodig plaatsvinden in Oss of Nijmegen.

Overige gegevens
Kamer van Koophandel KVK Maatschap van Raak reg.nr. 53343409
AGB code praktijk 94-58925
AGB code hulpverlener 94-011036
Rabobank rekeningnummer 161869408
BIG geregistreerd 49049633625
Psycholoog NIP lidmaatschapnummer 213642

RoutebeschrijvingenGrotere kaart weergeven

Adres praktijk:

Groesbeekseweg 227-A 6523 NW Nijmegen
Vanaf station Nijmegen Centraal met stadsbus 5 (richting Groesbeek de Horst, uitstappen halte Groenewoudseweg tegenover de praktijk) in 8 minuten te bereiken.
Vanaf station Nijmegen Heyendaal 7 minuten lopen.
U kunt uw auto gratis parkeren op de parkeerruimte van de praktijk.
De praktijk bevindt zich aan de linkerkant van de woning, via het looppad komt u bij de wachtkamer.

Tarieven en vergoeding

Psychologische zorg in de Basis GGZ is toegankelijk voor iedereen. De Basis GGZ is onderdeel van het basispakket ziektekosten. Met ingang van 2014 zijn de mogelijkheden voor vergoeding van psychologische hulp uitgebreid voor de Basis GGZ. Deze nieuwe veranderingen zijn geldend voor alle psychologen en psychotherapeuten die werkzaam zijn in de Basis GGZ.

In 2016 valt de psychologische hulp in het basispakket en is de vergoeding maximaal. Per 1 januari 2014 is de verplichte eigen bijdrage per consult komen te vervallen. Dit betekent dat de verschillende behandeltrajecten voor 100% wordt vergoed. Houdt u wel rekening met uw eigen risico die dit jaar voor iedere Nederlander is verhoogd van 375 naar 385 euro. Eind declaratie van uw behandeling vindt pas plaats wanneer de behandeling is afgesloten. U ontvangt dan van uw zorgverzekeraar berichtgeving over de kosten van de psychologische behandeling.

De praktijk heeft met bijna alle zorgverzekeraars een zorgcontract afgesloten. Indien uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met de praktijk, is deze vergoeding maximaal. In het overzicht contracten zorgverzekeraars kunt u kijken of uw zorgverzekeraar een contract heeft met de praktijk. Heeft uw zorgverzekeraar geen contract met de praktijk dan kunt u zelf de rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U betaalt na de behandeling en vervolgens krijgt u een factuur mee die u indient bij uw zorgverzekeraar. Net zoals bij de tandarts. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden krijgt u restitutie van de behandelingskosten. U bent zelf verantwoordelijk om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden uw ziektekostenverzekering heeft.

Een behandelsessie duurt maximaal 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten administratietijd voor de psycholoog. U kunt ook op onderstaande link klikken voor een totaal overzicht van vergoedingen per verzekering.

https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/psychologie.aspx

Overzicht tarief NIET vergoede Basiszorg GGZ in 2016
Het kan zijn, dat uw klachten niet vallen onder “verzekerde zorg”. In dit geval komen de kosten voor eigen rekening. Zo vergoeden de zorgverzekeraars o.a. burn-out en relatieproblematiek niet meer. Wilt u voor deze problemen toch behandeld worden dan zult u de kosten zelf moeten betalen.
De praktijk volgt hierbij de door de Nederlandse Zorg Autoriteit vastgestelde tarieven. Consultprijs: 94 euro per gesprek

Betaling

Indien uw zorgverzekeraar geen contract heeft met de praktijk dan betaling liefst per PIN, anders contant. Indien uw zorgverzekeraar een contract met de praktijk heeft hoeft u niet te betalen en gaat de factuur naar uw zorgverzekeraar. U krijgt dan na beëindiging van de behandeling berichtgeving van uw zorgverzekeraar.

Overzicht contract zorgverzekeraars


Overzicht zorgverzekeraars die een contract met de praktijk hebben afgesloten.
 • Agis Zorgverzekeringen nv
 • Avero Achmea Zorgverzekeringen nv
 • De Friesland Zorgverzekeringen nv
 • FBTO Zorgverzekeringen nv
 • Interpolis Zorgverzekeringen nv
 • OZF Achmea zorgverzekeringen nv
 • Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen nv
De aan dit concern verbonden labels zijn:
 • Agis
 • Avéro Achmea
 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • DVZ Achmea
 • Pro Life
 • FBTO
 • IK!
 • InterPolis ZorgActief
 • Kettlitz Wulfse Verzekeringen
 • Kiemer
 • Nedasco
 • OZF Achmea
 • TakeCareNow!
 • Turien & Co (Avéro)
 • YouCare
 • Zilveren Kruis Achmea

Aan het verzekeringsconcern VGZ zijn de volgende zorgverzekeraars verbonden:
 • IZA Zorgverzekeraar nv
 • IZZ Zorgverzekeraar nv
 • Nv Univé Zorg
 • Nv Zorgverzekeraar UMC
 • VGZ Zorgverzekeraar nv
 • Zorgverzekeraar Cares Gouda nv
De aan dit concern verbonden labels zijn:
 • Aevitae
 • Bewuzt
 • Blue
 • De Goudse
 • IZA Cura
 • IZA Zorgverzekeraar
 • IZZ Zorgverzekeraar
 • Turien & Co (VGZ)
 • Univé
 • Univé ZEKUR
 • VGZ
 • Zorgverzekeraar UMC

Aan het verzekeringsconcern CZ zijn de volgende zorgverzekeraars verbonden:
 • Delta Lloyd Zorgverzekering nv
 • OHRA Ziektekostenverzekeringen nv
 • OHRA Zorgverzekeringen nv
 • OWM CZ Groep Zorgverzekeraar ua
De aan dit concern verbonden labels zijn:
 • CZ
 • CZ Direct
 • Delta Lloyd
 • OHRA

Aan het verzekeringsconcern Menzis zijn de volgende zorgverzekeraars verbonden:
 • Anderzorg nv
 • Azivo Zorgverzekeraars nv
 • Menzis Zorgverzekeraar nv
De aan dit concern verbonden labels zijn:
 • AnderZorg
 • Azivo
 • Menzis

Aan het verzekeringsconcern DSW zijn de volgende zorgverzekeraars verbonden:
 • OWM DSW Zorgverzekeraar ua
 • OWM Stad Holland Zorgverzekeraar ua
De aan dit concern verbonden labels zijn:
 • DSW Zorgverzekeraar
 • Stad Holland Zorgverzekeraar
Aan het verzekeringsconcern Multizorg zijn de volgende zorgverzekeraars verbonden:
 • Multizorg    
 • ONVZ    
 • ASR Aevitae
 • PNO Zorg    
 • ASR Caresco   
 • VvAA    
 • ASR
 • IAK
 • De Amersfoortse    
 • Ditzo    
 • OWM Zorg & Zekerheid U.A.         
 • Eno     
 • Salland    
 • Holland Zorg    
 • Energiek    

Klachtenregeling

Waar mensen met elkaar werken, ontstaan ook misverstanden. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt, de bejegening door mij, de rekening. Heeft u vragen of klachten, laat het mij dan weten! Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Bovendien heeft u als cliënt het recht om een klacht in te dienen. Mochten wij in een gesprek toch niet voldoende tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:
 • de klachtenregeling van het College van Toezicht van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Zie www.psynip.nl voor meer informatie of bel (020) 410 62 22.
  Psycholoog NIP lidmaatschapnummer 213642
 • Op grond van de wet BIG kunt u ook een klacht indienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, bel (070) 381 37 00.
  BIG geregistreerd 49049633625

Nog niet beschikbaar...