Psychologenpraktijk Raak
Maatschap van Raak
Groesbeekseweg 227-A,  Nijmegen
Telefoon: 06-30208644

Menu

Welkom
Algemeen
Introductie
Basis GGZ
Heeft u hier last van?
Werkwijze
Inleiding
Intake - Behandeling
Behandelmethodieken
Relatietherapie
Privacy en geheimhoudingsplicht
De praktijk
Aanmelding
Telefonisch spreekuuur
Afspraken App
Praktijkgegevens
Routebeschrijvingen
Tarieven en vergoedingen
Hoogte vergoedingen
Contracten zorgverzekeraars
Klachten - Kwaliteit
nederlands instituut voor psychologen logo

Welkom

Frank van Raak
Drs. F.H.J.M. van Raak
GZ-psycholoog

Welkom op de website van Psychologenpraktijk Raak. Mijn naam is Frank van Raak, 64 jaar. In 1989 ben ik afgestudeerd als psycholoog aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Als psycholoog ben ik nu ruim 34 jaar werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg en heb in verschillende RIAGG's en GGZ instellingen in Nederland gewerkt. Sinds 2012 ben ik fulltime werkzaam als vrijgevestigd psycholoog. Ik heb een praktijk aan huis op de Groesbeekseweg te Nijmegen. Ik hoop dat ik u van dienst kan zijn in het vinden van een goed antwoord op uw hulpvraag. Ik ben als psycholoog werkzaam binnen de Basis GGZ en heb een brede kennis en ervaring op het gebied van psychische problemen. Ik probeer in alle behandelingen de ander op een persoonlijke en praktische oplossingsgerichte manier te helpen.

Introductie

Iedereen heeft het wel eens moeilijk met zichzelf of in de omgang met anderen. Meestal lossen we problemen zelf op of praten we erover met anderen, zoals partner, familieleden of vrienden. Soms lukt dat niet of is dat onvoldoende. Een psycholoog kan u dan helpen. Hij probeert samen met u uw psychische probleem praktisch en concreet aan te pakken. Een aantal gesprekken zijn vaak voldoende om u weer op weg te helpen. Denk niet te lang "ik moet er alleen uitkomen", "het gaat vanzelf wel weer over", of "het moet eerst erger worden". Juist als u er vroeg bij bent kan een psycholoog goed helpen. Bent u 18 jaar of ouder dan kunt u zich aanmelden bij mijn praktijk.

Visie

We zijn vaak geneigd om de oorzaak van problemen, evenals de oplossing ervan, buiten onszelf te zoeken in plaats van in onszelf. In jezelf ligt de enige mogelijke sleutel tot werkelijke veranderingen. Als je de dingen om je heen niet kunt veranderen, dan kun je nog altijd jouw verhouding tot deze dingen veranderen. Alle wegen leiden naar jezelf. Ik heb vertrouwen in de kracht van mensen om hun eigen leven vorm te kunnen geven en werk vanuit een groot respect voor autonomie. Ik werk doelgericht, praktisch en sta voor een actieve samenwerking tussen cliënt en therapeut.

Basis GGZ

In 2014 is de geestelijke gezondheidszorg veranderd. De Geestelijke Gezondheid Zorg in Nederland is opgebouwd in verschillende segmenten. De twee belangrijkste peilers hierbinnen vormen de Basis GGZ en Specialistische GGZ. In eerste instantie is uw huisarts vaak het eerste aanspreekpunt. Samen met de praktijk ondersteuner probeert uw huisarts u te helpen. Wanneer de problematiek echter het noodzakelijk maakt dat u meer specialistisch hulp nodig heeft wordt u doorverwezen naar de Basis GGZ of Specialistische GGZ. Binnen de Basis GGZ ligt het accent op kort durende behandelingen en moet de problematiek niet al te complex zijn. Binnen de Specialistische GGZ ligt de nadruk op complexe behandelingen waarbij geen tijdsduur van toepassing is. Psychologenpraktijk Raak is werkzaam binnen de Basis GGZ.

Heeft u hier last van?

Een psycholoog kan helpen als u last heeft van:
 • Spanningen, verlegenheid of angsten in sociale contacten
 • Psychische klachten als gevolg van ziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten, reuma, etc.
 • Angsten, depressie, somberheid
 • Overspannenheid, 'burnout'
 • Werk- en studieproblemen, werkloosheid
 • Verwerkingsproblemen door ziekte of verlies van een naaste
 • Relatieproblemen
 • Lichamelijke klachten waar geen verklaring voor gevonden is (hoofdpijn, maagpijn)
 • Dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen
 • Problemen met vriendschappen
 • Seksuele problemen
 • Opvoedingsproblemen
 • Problemen met pensionering
 • Eenzaamheid
 • Problemen bij het ouder worden

Inleiding

De psycholoog binnen de Basis GGZ werkt generalistisch en eclectisch. Dat betekent dat er gebruik wordt gemaakt van technieken en gangbare therapeutische richtingen binnen de psychologie die de meeste kans op succes hebben. De psycholoog werkt klachtgericht. Hij probeert met u op inzichtelijk niveau helder te krijgen waarom u klachten heeft ontwikkeld. Veranderingen kunnen ingezet worden wanneer u zelf verbinding heeft gemaakt met de oorzaak van uw klachten. Van daar uit kunt u stapgewijs positieve veranderingen in gang zetten.

Intake - Behandeling

Het eerste gesprek is een intakegesprek waarbij veel informatie verzameld wordt. In dit gesprek probeer ik samen met u helder te krijgen wat uw probleem is. Soms is het nodig aanvullend psychologisch onderzoek te verrichten om beter zicht te krijgen op uw probleem en behandelmogelijkheden. Het gesprek duurt ongeveer drie kwartier. In dit gesprek komen een aantal belangrijke onderwerpen aan de orde, zoals:
 • Klachten: welke klachten zijn er allemaal, wat is het beloop van de klachten, hoeveel last heeft u ervan?
 • Levensloop: wat is uw gezinsachtergrond, huidige relatievormen, werken en wonen?
 • Stressfactoren: heeft u last van stress op het werk of in de privésituatie?
 • Hulpvraag: waarvoor zoekt u hulp?
 • Behandeldoel: wat wilt u met de behandeling bereiken?
Op basis van het eerste gesprek wordt een intakerapport opgesteld. In het tweede gesprek bespreken we dit intakerapport en het behandelplan. Ik zal stilstaan bij de hulpvraag, behandeldoelen en het behandelplan. Indien u akkoord bent met de voorgestelde behandeling, stelt de psycholoog een behandelovereenkomst op, die u samen met de psycholoog kunt ondertekenen. Daarna gaan we over tot de uitvoering van het behandelplan.

Behandelmethodieken

De psycholoog werkt kortdurend en oplossingsgericht en maakt gebruik van diverse psychotherapeutische deeltechnieken. Soms maakt hij gebruik van inzichtgevende, adviserende of ondersteunende gesprekken. Afhankelijk van de problematiek kan hij ook gebruik maken van cognitieve gedragstherapie. Voor de behandeling van PTSS en traumagerichte klachten wordt er gebruik gemaakt van EMDR. EMDR is een behandelvorm bij trauma gerelateerde klachten en angstklachten. EMDR kan u helpen om de impact van een trauma te verwerken. EMDR kan ook ingezet worden bij andere problemen en klachten zoals bv angststoornissen of wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld.

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van twee vormen van psychotherapie; cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoels leven en het doen. In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal, hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt.

Oplossingsgerichte therapie
Oplossingsgerichte Therapie richt zich niet zozeer op de oorzaak van een probleem, maar vooral op de oplossing. Met de cliënt wordt het doel van de behandeling gekozen. Wat kun je inzetten om het doel te bereiken, wat gaat er wanneer goed. Door vervolgens het gezonde gedrag te versterken raakt het probleem op de achtergrond en het doel dichterbij.
EMDR
In de behandeling van onverwerkte ingrijpende of traumatische gebeurtenissen wordt gebruik gemaakt van EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Wanneer herinneringen aan gebeurtenissen zich blijven opdringen (beelden, nachtmerries) en er regelmatig schrikreacties of vermijdingsreacties voorkomen, kan EMDR helpen in de verwerking van de gebeurtenis. Vaak verliest de herinnering haar negatieve lading en kracht. De herinnering krijgt een andere betekenis in je belevingswereld. Hiermee vermindert of verdwijnt de negatieve invloed in het ‘hier-en-nu’.
Mindfulness
Mindfulness betekent letterlijk ‘opmerkzaamheid’. Bij mindfulness gaat het om het aanwezig zijn in het hier en nu. Opmerken wat u voelt, ruikt, hoort, ziet en proeft. Mindfulness is het tegenovergestelde van steeds maar doorgaan op de automatische piloot. In plaats daarvan vertraagt u uw levensritme even. U komt dichterbij uw gevoel, zonder erover te oordelen of er direct gevolg aan te hoeven geven. U aanvaardt de situatie zoals hij is en creëert zo ruimte om problemen van een andere kant te bekijken. Door dit proces te trainen, leeft u intenser en kunt u tegelijkertijd makkelijker ontspannen. Je leer je te concentreren op wat er nu gebeurt, gevoelens toe te laten en jezelf te accepteren zoals je bent.

Relatietherapie

Relatietherapie wordt niet meer door de zorgverzekeraars vergoed en is uit het pakket gehaald van de psycholoog werkzaam in de Basis GGZ.
Ik geef nu samen met mijn partner Anita van Raak, haptotherapeute, met aantekening sexuologie NVVS en relatietherapeute, relatietherapie. Vanuit de aanvullende verzekering en afhankelijk van uw zorgverzekeraar kunnen behandelkosten voor de relatietherapie worden vergoed.
Voor informatie: Anita van Raak www.haptotherapienijmegen.nl

Privacy en geheimhoudingsplicht.

Alles wat tijdens de sessies besproken wordt tussen cliënt en psycholoog is vertrouwelijk. Informatie wordt alleen aan derden verstrekt, indien u hiervoor toestemming geeft. Ik werk volgens de richtlijnen van de WGBO ( wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst ) en uw gegevens zijn volledig beschermd. De praktijk werkt samen met huisartsen in Nijmegen. Rapportage aan de huisarts gebeurt alleen als u hier geen bezwaar tegen maakt.

Dossier

Van iedere ingeschreven cliënt wordt een digitaal dossier bijgehouden. In uw dossier worden uw gegevens genoteerd. Wanneer u niet meer bij mij komt, sluit ik na het laatste consult het dossier af. Na afsluiting van het dossier ben ik wettelijk verplicht dit vijftien jaar te bewaren, daarna wordt het dossier definitief vernietigd.

Hoe meld je je aan?

Aanmelden kan telefonisch, per mail of middels het patiëntenportaal. Mocht je je per mail of aanmeldformulier hebben aangemeld of een voicemailbericht hebben achtergelaten, dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact met je op om een afspraak te maken voor het eerste gesprek. Door de verwijsbrief van je huisarts mee te brengen naar het eerste gesprek, kunnen we onmiddellijk aan de slag.

Telefonisch aanmelden:

iedere werkdag tussen 12:30 en 13:30 uur nummer praktijk: 06 / 30208644

Aanmelden per mail:

info@psycholoogtenijmegen.nl

Middels het patiëntenportaal

Klik op onderstaande link om naar het patiëntenportaal te gaan.
Patiëntenportaal

Wachttijden

 • Wachttijden tot intake, 4 - 6 weken, na de intake is er geen wachttijd tot behandeling.
  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Telefonisch spreekuur

Voor informatie, overleg of vragen is de praktijk op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 12:30 en 13:30 op nummer 06-30208644

Crisis

Bij crisissituaties buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met uw huisarts. Er is een waarnemingsregeling tijdens vakantie en feestdagen met psychologenpraktijk Kronenburger Psychologen.

Psychologenpraktijk Raak gebruikt de AfsprakenApp

Wat betekent dat voor u als patiënt?

 • Bij uw inschrijving als patiënt vragen wij uw e-mail adres en 06-nummer. U ontvangt dan een SMS-je met een link naar onze eigen app. Als u een iPhone of een Android telefoon heeft, kunt u de AfsprakenApp downloaden. Voor andere smartphones is er een mobiele site versie. Deze mobiele site is ook via de pc te gebruiken: www.afsprakenapp.nl/site.
 • Met de app kunt u uw afspraken bekijken.
 • Ook ontvangt u herinneringen voor uw afspraken, ook als u de app niet gebruikt. In dat geval ontvangt u een reminder via SMS of e-mail.
 • U hoeft dus nooit meer een afspraak te vergeten. In de app kunt u heel gemakkelijk opzoeken wanneer de afspraak ook alweer was.
 • Het afmelden voor berichten kunt u zelf doen. Ga naar vanraak.afsprakenapp.nl en druk op Afmelden afspraakreminders.
 • Wilt u iets vragen of een ervaring delen over de AfsprakenApp? Stuur een e-mail naar feedback@afsprakenapp.nl.

Veel succes met de AfsprakenApp!

afbeelding mobiele telefoon
Psychologenpraktijk Raak
Telefoon:+31 06-30208644
E-mail:info@psycholoogtenijmegen.nl
Website:www.psycholoogtenijmegen.nl
App:http://vanraak.afsprakenapp.nl
QR-code link

Praktijkgegevens

Lokatie Nijmegen: naast restaurant Groenewoud
Foto van de praktijk

Praktijkgegevens lokatie Nijmegen
Geopend op dinsdag, woensdag en donderdag
Groesbeekseweg 227-A
6523 NW    Nijmegen
(Naast restaurant Groenewoud)
Parkeergelegenheid voor de praktijk.
Telefoon 06-30208644
Web www.psycholoogtenijmegen.nl
Email: info@psycholoogtenijmegen.nl

Samenwerkingspartners
Psyzorg. De praktijk is verbonden met de zorggroep Psyzorg regio Nijmegen.
De praktijk neemt deel aan de intervisiegroep Basis GGZ psychologen Nijmegen.
Psychologenpraktijk Raak vormt samen met de praktijk voor haptotherapie Nijmegen een maatschap. Voor informatie: Anita van Raak www.haptotherapienijmegen.nl

Waarneming
Mocht ik door ziekte of vakantie onverhoopt niet in staat zijn uw behandeling voort te zetten heb ik afspraken met collega Andre Middendorp, eveneens GZ psycholoog. Andre heeft een Psychologenpraktijk (klik hier) in Nijmegen, de vervanging kan zo nodig plaatsvinden binnen zijn praktijk.

Overige gegevens
Kamer van Koophandel KVK Maatschap van Raak reg.nr. 53343409
AGB code praktijk 94-58925
AGB code hulpverlener 94-011036
Rabobank rekeningnummer NL15RABO0161869408
BIG geregistreerd 49049633625
Psycholoog NIP lidmaatschapnummer 213642

RoutebeschrijvingenGrotere kaart weergeven

Adres praktijk:

Groesbeekseweg 227-A 6523 NW Nijmegen
Vanaf station Nijmegen Centraal met stadsbus 5 (richting Groesbeek de Horst, uitstappen halte Groenewoudseweg tegenover de praktijk) in 8 minuten te bereiken.
Vanaf station Nijmegen Heyendaal 7 minuten lopen.
U kunt uw auto gratis parkeren op de parkeerruimte van de praktijk.
De praktijk bevindt zich aan de linkerkant van de woning, via het looppad komt u bij de wachtkamer.

Tarieven en vergoeding

Vanaf 01-01-2022 werd landelijk een nieuw bekostigingssysteem ingevoerd; het Zorg Prestatie Model. Er wordt dan voortaan per sessie gedeclareerd. Het tarief per sessie is afhankelijk van de soort sessie (Diagnostiek of behandeling) en de duur (45, 60, 75 of 90 minuten). De geplande sessie duur wordt in rekening gebracht, ook als het iets korter of iets langer duurt. Bij meer dan 15 minuten uitloop wordt het tarief aangepast.

Wanneer wordt psychologische hulp vergoed?

Tijdens het gesprek dat u met uw huisarts heeft, voorafgaand aan de behandeling, wordt een inschatting gemaakt hoeveel psychologische hulp nodig is om uw klachten te behandelen. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw problematiek. In het basispakket wordt deze psychologische hulp vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden:
 • Verwijzing door de huisarts
  U moet een verwijzing hebben van de huisarts. Deze verwijzing moet afgegeven zijn voordat de behandeling start. Verder moet de verwijzing aan een aantal regels voldoen. Samen met u kijken wij of uw verwijzing aan deze regels voldoet. Soms mag de verwijzing ook plaatsvinden door een andere arts, bijv. een bedrijfsarts. Dit hangt af van uw verzekering. Raadpleeg in dat geval uw verzekeringspolis.
 • Psychische aandoening
  De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische aandoening. Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt altijd wel ons eerste gesprek, de beoordeling, vergoed.
 • Uitgesloten aandoeningen
  De behandeling van sommige aandoeningen wordt niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en sommige seksuele stoornissen. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden wel aanpassingsstoornissen en relatieproblemen. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.
NB als u zelf de sessies betaalt, dan hoeft u geen verwijzing te hebben er gaat dan ook geen informatie naar uw verzekeraar en er wordt geen aanspraak gemaakt op uw eigen risico. De praktijk hanteert de NZA tarieven. U kunt hier uit privacy overwegingen voor kiezen.

Hoe hoog is de vergoeding?

Psychologische hulp valt in het basispakket waarvoor geen eigen bijdrage wordt gevraagd. Hiermee zijn aanvullende verzekeringen voor psychologische behandelingen weinig zinvol. Zie hier voor een overzicht van de vergoedingen voor psychologische hulpverlening op basis van alle aanvullende verzekeringen. Vergoeding van hulp door een psycholoog valt onder het verplicht eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. Indien u gekozen heeft voor een groter deel eigen risico zult u ook dit deel eerst zelf moeten betalen. Het eigen risico betaatlt u aan uw zorgverzekeraar.
 • Eigen risico
  Het wettelijk verplicht eigen risico betreft de zorgkosten die je in een jaar zelf moet betalen. Het eigen risico geldt met enkele uitzonderingen voor alle zorgkosten zoals geneesmiddelen, laboratoriumonderzoek, ziekenhuiszorg, ambulancevervoer en ook psychologische behandeling. Dit eigen risico is voor 2023 vastgesteld op € 385 per jaar.
 • Annuleren
  Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden geannuleerd of waarbij de cliënt niet verschijnt, beschouw ik als een no show. Deze no show's worden door mij voor 50% in rekening gebracht, Een in het weekend op het antwoordapparaat ingesproken annulering telt - mits dit méér dan 24 uur van te voren is ingesproken - als een tijdige annulering.
 • Contract
  Psychologenpraktijk Raak heeft voor 2023 met nagenoeg alle zorgverzekeraars een contract afgesloten (Zie contracten zorgverzekeraars). Mocht u na bovenstaande nog vragen hebben, neem gerust met mij contact op. Als u meer wilt weten over de vergoedingen kunt u uiteraard ook contact opnemen met uw ziektekostenverzekeraar.

Overzicht contracten zorgverzekeraars

Contracten Zorgverzekeraars

Klachten

Waar mensen met elkaar werken, ontstaan ook misverstanden. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt, de bejegening door mij, de rekening. Heeft u vragen of klachten, laat het mij dan weten! Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. U heeft als cliënt het recht om een klacht in te dienen. Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Met vragen over de wijze waarop de dossiervoering en de privacy in de praktijk is georganiseerd kunt u uiteraard bij mij terecht.
 • NIP-Registerpsycholoog de klachtenregeling van het College van Toezicht van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Zie www.psynip.nl voor meer informatie of bel (020) 410 62 22.
  Psycholoog NIP lidmaatschapnummer 213642
 • BIG-register Op grond van de wet BIG kunt u ook een klacht indienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, bel (070) 381 37 00.
  BIG geregistreerd 49049633625

Kwaliteit

Psychologenpraktijk Raak heeft in 2022 met succes de toetsing voor het kwaliteitsstatuut doorstaan. U kunt ons kwaliteitsstatuut lezen door hier te klikken.
Vanaf 2016 heeft de praktijk zich opengesteld voor visitatie en heeft een update van het visitatiecertificaat van het Nederlands Instituut voor Psychologen behaald.

Psycholoog van Raak is wettelijk geregistreerd bij het ministerie van VWS als Gezondheidszorgpsycholoog (zie BIG register met bijbehorend tuchtrecht). Kennis en vaardigheden worden middels opleidingen, cursussen en lidmaatschappen van diverse verenigingen verdiept.

Nog niet beschikbaar...